Mola panel with geometric designs

Unknown, Kuna

Dule Nega (Kuna Yala), Panama

  1. 1945-1948

Cloth

NLA2011.83.WHI